Մայրենի լեզու 21.02.2017թ.

Մեր  հավերժության  բանալին մեր լեզուն է: